ماهنامه بزرگراه رایانه 205
Alan Stonebridge به شما نشان می‌دهد چگونه می‌توانید به بهترین ارزش از پیشنهادهای اختصاصی، میلیون‌ها تِرَک صوتی و سایر ویژگی‌ها و امکانات عالی موسیقی دست پیدا کنید
ماهنامه بزرگراه رایانه 205
این‌ها عالی به نظر می‌رسند اما Siri توانایی آن‌ها را محدود می‌کند. طرف‌داران iPhone ، عاشق طراحی و صدای earbudهای بی‌سیم Apple خواهند شد و نه، آن‌ها از روی گوش شما نمی‌افتند
ماهنامه بزرگراه رایانه 205
تا به امروز بازار صفحه نمایش­ کامپیوترهای پیشرفته، چنین افت و خیز و نوآوری در گستره نمایشگرها را به خود ندیده است. با جرمی لایرد (Jeremy Laird) همراه شوید تا برای پارادوکسی که در گزینش صفحه نمایش­ها، با آن روبرو هستیم راهکار مناسبی ارایه دهد.

صفحه‌ها