دسته بندی: 

لینک دانلود مجله ۲۱۳   دی ماه ۱۳۹۶          www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/10/1514998342.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۲   آذر ماه ۱۳۹۶          www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/09/1513077701.pdf 

لینک دانلود مجله ۲۱۱   آبان ماه ۱۳۹۶          www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510387181.pdf

لینک دانلود مجله ۲۱۰   مهر ماه ۱۳۹۶           www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510031572.pdf 

لینک دانلود مجله ۲۰۹  مرداد ماه ۱۳۹۶      www.chmag.com/sites/default/files/files/attachment/1396/08/1510252504.pdf

 

افزودن دیدگاه جدید