ماهنامه بزرگراه رایانه 209
نتایج اولیه نشان می‌دهد که AMD Vega 56 پٌر از ویژگی‌هایی است که می‌تواند با GTX 1070 رقابت نماید
ماهنامه بزرگراه رایانه 209
سامسونگ قبل از انتشار Note 8، دوباره باتری را تست می‌کند

صفحه‌ها