ماهنامه بزرگراه رایانه 201
گوگل وارد عرصه پیام­ رسانی شده اما چرا به ما گفته شده که از Allo استفاده نکنیم؟ Mark Oakleyپاسخ این سوال را در تاریخچه این اپلیکیشن جستجو می­کند.
ماهنامه بزرگراه رایانه 201
تحول بزرگی که در آینده در خصوص رایانه‌های شخصی رخ خواهد داد، می‌تواند دستگاه‌های هیبریدی دو در یک باشد. رونالد وادلاو (Roland Waddllove) به اینگونه سیستمها نگاهی انداخته و آنچه را که این رایانه‌ها می‌توانند ارائه یا انجام دهند، بررسی می‌کند.
ماهنامه بزرگراه رایانه 201
طراحی خوب چیست؟ شاید پاسخ این سوال در اعداد نهفته باشد نه در خلاقیت. Michel Ferreira با نگاه عمیق‌تری به تست A/B می‌پردازد
ماهنامه بزرگراه رایانه 201
Apple جدیدترین نسخه‌ی Swift، زبان برنامه‌نویسی به کار گرفته شده برای خلق اپلیکیشن‌ها را منتشر کرده است. در این مقاله Lou Hattersley به این نسخه‌ی جدید می‌پردازد

صفحه‌ها