اچ تی سی این روزها اوضاع مالی خوبی ندارد و شاید بهتر باشد بگوییم که شرایط وخیمی را پشت سر می گذارد. در ماه های اخیر گزارشات متعددی در این رابطه منتشر گردیده و ارزش سهام این شرکت تایوانی هم مرتبا کم شده است

صفحه‌ها