برنامه کاربردی

ماهنامه بزرگراه رایانه 204
کاربردهای کاریابی را جدی گیرید: نیک راولینسون (Nik Rawlinson) به ما نشان می­دهد که چگونه می­توان راهی کوتاه برای یافتن جایگاه شغلی مناسب را پیدا نمود.
اشتراک در RSS - برنامه کاربردی