اپلیکیشن

ماهنامه بزرگراه رایانه 191
Rob Leane گوگل درایو و داراپ باکس، دو غول بزرگ ذخیره سازی فایل را با هم مقایسه می‌کند. این برای دو برنامه بسیار محبوب غیر معمول است که سرویسهای فوق العاده مشابهی ارائه دهند. در واقع این مورد همیشه اتفاق می افتد. یکی از این موارد، ذخیره سازی فایل است که دو ابر قدرت گوگل درایو و دراپ باکس در آن حضور دارند.
ماهنامه بزرگراه رایانه 188
مجازی‌سازی آینده‌ی ما است. این مانترایی بود که چند سال قبل عامل تشویق روزانه‌ی من به عنوان رئیس دپارتمان IT بود. من این پیش‌گویی پیامبرانه را با آب و تاب در محاورات و مذاکراتم به کار می‌بردم و تلاش می‌کردم در چشم دیگران نگاه نکنم.

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - اپلیکیشن